hoto 1 / 39 – MesseberichteRundgang Bodensee-Klassik 2017, Teil 1
Wannan labari ya zo daga mu abokin tarayya cibiyar sadarwa : https://www.heise.de/autos/artikel/Rundgang-Bodensee-Klassik-2017-Teil-1-3721145.html?wt_mc=rss.autos.beitrag.atom
asali image ladabi da heise.de

Zama na farko zuwa sharhi

Leave a Reply