Ua manao ua hiki ole i kāu mea e huli nei no. Paha huli hiki ke kōkua.