Impressum

Impressum

pronar: Denny R & ouml;
Klosterstr. 2
15344 Strausberg
Gjermani

forma ligjore: kompanitë individuale
Zyra e taksave Strausberg
telefon: 03341 / 3560670
faks: 03341 / 3560671
UNE JAM / skype: srbmarketing

E-Mail: info @ Neu-shtyn
ose kontakt

ID e taksave:
Numri i identifikimit taksa e shitjes në përputhje me §27a ligjit të shitjes taksave:
DE272660883

Përgjegjës për përmbajtjen (perlë. § 55 Abs. 2 RStV):
Autorët e publikimeve origjinale nga rrjetet partnere

Të drejtat e imazhit:
Detyrat burimi i imazheve:
Të gjitha imazhet lidhur nga nenet nga rrjetet përkatëse partnere dhe subjekt i Përgjegjësisë,Copyright dhe Shfajësimet

Shënim sipas internet mosmarrëveshjeve lehtësues rezolucion të Rregullores

Sipas ligjit aktual, ne jemi të detyruar, për t'iu referuar konsumatorët për ekzistencën e platformës Evropiane e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në internet, të cilat mund të përdoren për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, pa një gjykatë duhet të jetë i ndezur. Komisioni Evropian është përgjegjës për ngritjen e platformës. Online Platforma Evropiane e zgjidhjen e kontesteve mund të gjenden këtu: http://ec.europa.eu/odr. email jonë është: info @ Neu-shtyn

por ne theksojnë, se ne nuk jemi të gatshëm, për të marrë pjesë në platformën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në internet Evropian në procesin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Përdorni për të kontaktuar ju lutem më sipër tonë email dhe numrin e telefonit.

Disclaimer - Shënime Ligjore

§ 1 Warning tek përmbajtja
E lirë dhe të hapur përmbajtjen qasje e kësaj faqeje janë krijuar me kujdes të madh. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters.

§ 2 Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter (“externe Links”). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte
Informacioni i publikuar në këtë faqe interneti janë subjekt për të drejtën e autorit gjerman- dhe e drejta e pronës intelektuale. Secili prej të drejtës së autorit gjerman- dhe pronës intelektuale përdorimi i drejtë i paautorizuar kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të ofruesit ose të pronarëve të tyre përkatës. Kjo vlen sidomos me riprodhimin, përpunim, përkthim, ruajtje, përpunimit apo. Riprodhimi i përmbajtjes në bazat e të dhënave ose media të tjera elektronike dhe sistemet. Përmbajtja dhe të drejtat e palëve të treta janë identifikuar si të tillë. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

§ 4 Kushtet e veçanta
Sa i përket kushteve të ndryshme të veçanta për individ përdor këtë sit nga paragrafet paraprake, thuhet shprehimisht në vendin e duhur. Në këtë rast kushtet e veçanta të përdorimit të zbatohet në çdo rast.

ato: Impressum-Generator – tani një Prokurori në Tübingen kërkim.